Eldningsförbud i Växjö kommun

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Brukarundersökning inom hemtjänsten

Alla som fyllt 65 år och som har hemtjänst mer än två timmar per vecka har fått möjlighet att tycka till om sin vård och omsorg i  Socialstyrelsen nationella undersökningen "Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2017".

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 april 2018
Stöd och omsorg