Brukarundersökning inom hemtjänsten

Alla som fyllt 65 år och som har hemtjänst mer än två timmar per vecka har fått möjlighet att tycka till om sin vård och omsorg i  Socialstyrelsen nationella undersökningen "Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2018".

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 juni 2019