Detta erbjuder kommunens hemtjänst

Inom hemtjänsten arbetar vi för att ge dig det stöd och den hjälp du är beviljad så att du tryggt kan bo kvar i ditt hem. Genom att ge ett gott stöd i hemmet, vill vi bidra till att du får en god livskvalitet.

Hjälp och stöd

En biståndshandläggare utreder tillsammans med dig ditt behov av stöd och hjälp. Biståndshandläggaren gör sedan en bedömning och fattar ett beslut om vilken hjälp du kommer att få.

Vi arbetar också med andra insatser som är möjliga att få genom ett biståndsbeslut, till exempel ledsagning och avlösning i hemmet. Ledsagarservice innebär att vi följer med som ett stöd till och från olika fritids- och kulturella aktiviteter. Avgiftsfri avlösning betyder att den som vårdar en anhörig i hemmet får avlösning från oss.

Om du har trygghetslarm för hjälp i akuta situationer är det personal från din hemtjänstgrupp som kommer om du larmar under dag och kvällstid. På natten går larmet till kvälls- och nattpatrullen. De rapporterar nattens händelser till oss.

Måltider

Om du har matdistribution får du en färdiglagad måltid levererad hem. Måltiden består av ett middagsmål och en dessert. Du kan också få kvällsmat levererad samtidigt med middagsmålet. Behöver du specialkost finns det möjlighet att få det. Maten levereras kall och du värmer den själv. Behöver du hjälp med att värma maten, ansöker du om det hos biståndshandläggaren.

Aktiviteter /träffpunkter

Träffpunkter är till för dig som har svårt att delta i andra aktiviteter. Du kan komma till en Träffpunkt för att träffa andra och umgås när du själv vill. Du behöver inte ansöka om att få komma eller anmäla dig i förväg.

Träffpunkten är också en möjlighet för dig som vårdar en närstående att få avlösning. Du kan besöka Träffpunkten själv eller tillsammans med den du vårdar.

Fråga gärna personalen om vilka öppettider som gäller och var de närmsta träffpunkterna finns. Vi kan hjälpa dig både dit och hem om du beviljats denna service i ditt biståndsbeslut.

Hälso- och sjukvård

Om du behöver sjukvård och inte kan ta dig till en vårdcentral kan du ha rätt till hemsjukvård. Då kommer du att träffa våra distriktssköterskor/sjuksköterskor. Det finns också legitimerade sjukgymnaster och arbetsterapeuter i teamet. En del av insatserna utförs även av undersköterskor.

Behöver du hjälp med dina läkemedel planerar du tillsammans med din distriktssköterska hur det ska ske.

Så arbetar vi för att nå omsorgsnämndens mål

Vi som arbetar i Växjö kommuns hemtjänst är omvårdnadspersonal med undersköterskeutbildning eller med annan motsvarande utbildning. Trygghet och respekt är viktigt i vårt arbete och vi lägger stor vikt vid den personliga kontakten med dig.

Vi har ett vardagsrehabiliterande synsätt. Det innebär att vi arbetar för att du är delaktig i vardagens sysslor. Vårt mål är att du ska vara nöjd med det stöd du får från oss.

Vi arbetar för en god kontinuitet för att du i så stor utsträckning som möjligt ska få stöd av så få personal som möjligt.

Du erbjuds en kontaktman som har ett särskilt ansvar för att ditt behov av omsorg och vård tillgodoses. Tillsammans med kontaktmannen gör du en genomförandeplan som sedan ligger till grund för hur den hjälp du beviljats ska utföras. Vi vill utforma hjälpen på ett sätt som passar dig.

Senast uppdaterad: 9 augusti 2022