Elme hemvård har uppnått sitt kapacitetstak och kan för tillfället inte väljas.

Elme Hemvård tillhandahåller en personcentrerad vård och omsorg där individen bemöts utifrån dennes enskilda behov och önskemål, allt för att kunna erbjuda en så bra service och vård som möjligt. Vår vision är att öka förutsättningarna för brukaren att klara sig i sin hemmiljö genom att bidra till en fungerande vardag och god livskvalitet.

Vi har mångårig erfarenhet inom vård och omsorg och fokuserar på kundens och dess anhörigas villkor och önskan. Genom engagerad, noggrann och kompetent personal strävar vi efter att brukaren ska känna tillit och trygghet. Allas lika värde är en central pelare i vårt arbete och för att nå detta strävar vi efter flerspråkig personal för att på så vis utveckla god kommunikation och trygga relationer med våra brukare.

Elme Hemvård AB är godkända av Växjö kommun och kostnaden för den biståndsbedömda omsorgen är samma som den kommunala taxan.

Kontaktuppgifter

För kontaktuppgifter, se www.elmehv.se Länk till annan webbplats.

Personalens kompetens

Verksamhetsansvarig för Elme Hemvård är legitimerad sjuksköterska med många års erfarenhet inom både hemtjänst och hemsjukvård, är även specialistutbildad inom vård av äldre. Våra medarbetare har erfarenhet inom hemtjänst och verksamheten har som mål att kontinuerligt utvecklas och bidra med god vård och omsorg genom nya kunskaper och erfarenheter.

Språkkunskaper

Svenska, engelska, bosniska, kroatiska, serbiska, makedonska och slovenska.

Profilering

Genom att vara en mindre hemvård med flerspråkig personal som fokuserar på kontinuitet, allas lika värde samt lika möjlighet till hjälp i hemmet kan vi erbjuda enskilda lösningar som anpassas efter varje brukares egna villkor.

Tjänster

Omvårdnad och service

Tid

Omvårdnad: dygnet runt. Service: vardagar, klockan 08.00-18.00

Geografiskt område

Område 1: Söder, Teleborg
Område 2: Gamla norr, Öster, Högstorp, Furuby, Åryd
Område 3: Sandsbro, Hovshaga
Område 4: Hov, Norr
Område 5: Dalbo
Område 6: Centrum
Område 7: Väster
Område 8: Öjaby, Bergsnäs, Räppe, Marklanda, Ör, Ormesberga
Område 14: Gemla, Öja

Tilläggstjänster

Leverantören erbjuder tilläggstjänster. Kontakta leverantören för mer information.