Projekt för cykel

Växjö kommun satsar på att förbättra och bygga ut det befintliga cykelvägnätet så att det ska bli snabbare, enklare och tryggare att cykla i kommunen.

Korsningen Sandsbrovägen/Surbrunnsvägen

Vid korsningen Sandsbrovägen och Surbrunnsvägen breddar vi gång- och cykelvägen så att cyklister inte behöver cykla ut i gatan vid trafikljusen. Cyklisterna kommer istället kunna passera Surbrunnsvägen på cykelpassager på båda sidor av gatan.

Söderleden

Utbyggnaden av snabbcykelvägen längs med Söderleden fortsätter med etapp 3. Då är det sträckan Kala höjden- Vaktvägen som ska göras i ordning. Här kan du läsa mer om snabbcykelvägen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 oktober 2019