Projekt för cykel

Växjö kommun satsar på att förbättra och bygga ut det befintliga cykelvägnätet så att det ska bli snabbare, enklare och tryggare att cykla i kommunen.

Ulriksbergspromenaden

Längs med Ulriksbergspromenaden kommer fyra korsningar att byggas om. Istället för att leda ut i gatan kommer de att korsa den anslutande gatan. Vi sänker de höga gatstenarna och den före detta busshållplatsen ska byggas om till cykelväg. På så vis skapar vi en säkrare cykelväg för eleverna på Ulriksbergsskolan och Elin Wägnerskolan och alla som passerar Ulriksbergspromenaden.

Söderleden

Utbyggnaden av snabbcykelvägen längs med Söderleden fortsätter med etapp 3. Då är det sträckan Kala höjden- Vaktvägen som ska göras i ordning. Här kan du läsa mer om snabbcykelvägen.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 maj 2019