Alabastern 2

Vi har gjort en ändring av detaljplan för fastigheten Alabastern 2 i Araby. Detaljplanen vann laga kraft 2017-03-22.

Sammanfattning

Syftet med tillägget till detaljplanen är att tillåta ett högre våningsantal, där den förra detaljplanen tillät bostads- och centrumändamål i två våningar. Fastighetsägaren önskade en ökad exploateringsgrad, för att skapa fler bostäder inom stadsdelen.

Läs mer om detaljplanen nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 juni 2020
Trafik och stadsplanering