Eldningsförbud i Kronobergs län

Eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län tills vidare. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County.

Stäng meddelande

Alabastern 3 m.fl.

Vi har tagit fram en ny detaljplan för Alabastern 3 m.fl. i Araby. Detaljplanen vann laga kraft 2017-09-26.

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ökad exploatering för att skapa fler bostäder inom stadsdelen. Möjlighet ges också att skapa lokaler och ytor för centrum- och skoländamål inom hela planområdet, samt idrottsytor i den östra delen.

Länk till den färdiga detaljplanen finns nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 juli 2019
Trafik och stadsplanering