Eldningsförbud i Kronobergs län

Eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län tills vidare. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County.

Stäng meddelande

Ansgarius 15

Vi har gjort en ny detaljplan för fastigheten Ansgarius 15 i Centrum. Detaljplanen vann laga kraft 2016-07-21.

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för bostäder inom fastigheten och kvarteret. Idag används byggnader inom kv. Ansgarius som kontor.

Läs den färdiga planen nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 maj 2020
Trafik och stadsplanering