Ansgarius 15

Vi har gjort en ny detaljplan för fastigheten Ansgarius 15 i Centrum.

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2016-07-21.

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för bostäder inom den aktuella fastigheten och kvarteret. Idag används byggnader inom kv. Ansgarius som kontor.

Länk till den färdiga planen finns nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 juli 2019
Trafik och stadsplanering