Bivacken 1

Vi har tagit fram en detaljplan för fastigheten Bivacken 1 i stadsdelen Öster. Planen vann laga kraft 2017-11-21.

Sammanfattning

Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av bostäder på den aktuella fastigheten, istället för den hotellverksamhet som finns där idag. Fastighetsägarens vision är förutom att utveckla sin fastighet också att skapa en ny entré till staden. 

Läs mer om planen nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 juni 2020
Trafik och stadsplanering