Byggmästaren 17 m.fl.

Vi har tagit fram en ny detaljplan för fastigheten Byggmästaren 17 m. fl. i stadsdelen Öster.

Detaljplanen fick laga kraft 2018-07-04.

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är framförallt att möjliggöra för ny stadsbebyggelse inom området innehållande bostäder, kontor och möjlighet till centrumverksamhet i bottenplanet.

Läs mer om detaljplanen i dokumenten nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 juli 2019
Trafik och stadsplanering