Del av Bergkvara 6:1

Vi har tagit fram en detaljplan för del av fastigheten Bergkvara 6:1 i Räppe. Detaljplanen vann laga kraft 2018-07-22.

Sammanfattning

Syftet med planläggningen är att möjliggöra för verksamheter i området. Sökanden, som är markentrepenör, vill flytta sin verksamhet till Räppe och där bygga enstaka byggnader med kontor och personalutrymmen, samt iordningställa ytor för upplag för sandlager, körytor och liknande.

Läs mer om detaljplanen i dokumentrutan nedan.

Relaterade dokument

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 juni 2020
Trafik och stadsplanering