Del av Bergkvara 6:1

Vi har tagit fram en ny detaljplan för del av fastigheten Bergkvara 6:1 i Räppe.

Detaljplanen fick laga kraft 2018-07-22.

Syftet med planläggningen är att möjliggöra för verksamheter i området. Sökanden, som är markentrepenör, vill flytta sin verksamhet till Räppe och där uppföra enstaka byggnader innehållande kontor och personalutrymmen, samt iordningställa ytor för upplag för sandlager, körytor och liknande.

Läs mer om detaljplanen i dokumentrutan nedan.

Relaterade dokument

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 januari 2020
Trafik och stadsplanering