Drevs-Rödje 1:5, Braås

Vi har gjort en ny detaljplan för fastigheten Drevs-Rödje 1:5, Braås. Planen vann laga kraft 2014-02-17.

Sammanfattning

Planens syfte är att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse i ett attraktivt sjönära läge och på så sätt hoppas att fler väljer att bosätta sig i Braås. Detta är viktigt för industriutveckling, skola och annan service som är i behov av att ha ett bra befolkningsunderlag i framtiden.

Läs mer om detaljplanen i dokumenten nedan.

Relaterade dokument

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 juli 2019
Trafik och stadsplanering