Eldningsförbud i Kronobergs län

Eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län tills vidare. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County.

Stäng meddelande

Ekesås 1:1, Sandsbro

Vi har gjort en ny detaljplan för Ekesås 1:1 vid Långarör, Sandsbro.
Planen vann laga kraft 2013-02-26.

Sammanfattning

Avsikten med planläggningen är att skapa möjlighet för småhusbebyggelse dels i form av fristående enbostadshus, dels en blandning av bostadstyper och upplåtelseformer inom den centrala delen av området.

Läs detaljplanen nedan.

Relaterade dokument

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 maj 2020
Trafik och stadsplanering