Ekesås 1:1, Sandsbro

Vi har gjort en ny detaljplan för Ekesås 1:1 vid Långarör, Sandsbro.
Planen har vunnit laga kraft 2013-02-26.

Sammanfattning

Avsikten med planläggningen är att skapa möjlighet för småhusbebyggelse dels i form av fristående enbostadshus, dels en blandning av bostadstyper och upplåtelseformer inom den centrala delen av området.

Läs detaljplanen i dokumentrutan nedan.

Relaterade dokument

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 juli 2019
Trafik och stadsplanering