Furuby 2:49 m.fl.

Vi har gjort en ändring av detaljplan för fastigheten Furuby 2:49 m.fl. i Furuby. Detaljplanen vann laga kraft 2018-01-09.

Sammanfattning

Syftet med ändringen av detaljplanen var att möjliggöra småhusbebyggelse i två våningar inom planområdet. I tidigare gällande detaljplan var byggnationen inom aktuellt område begränsad till kedjehus i maximalt en våning.

Planändringen innebär att ursprungsplanen fortsätter att gälla även inom de delar som inte omfattas av planändringen.

Länk till detaljplanen finns nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 maj 2020
Trafik och stadsplanering