Gårdsby-Tofta 1:362

Vi har gjort en ny detaljplan för fastigheten Gårdsby-Tofta 1:362 i Sandsbro. Detaljplanen vann laga kraft 2017-05-03.

Sammanfattning

Syftet med planförslaget är att möjliggöra för bebyggelse på en del av fastigheten Gårdsby-Tofta 1:362 i form av flerbostadshus i två våningar.

Läs mer om förslaget i dokumenten nedan.

Relaterade dokument

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 juli 2019
Trafik och stadsplanering