Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Gårdsby-Tofta 15:3 m. fl.

Vi har gjort en ny detaljplan för fastigheten Gårdsby-Tofta 15:3 m. fl. i Sandbro. Detaljplanen vann laga kraft 2015-11-24.

Sammanfattning

Syftet med planen är att möjliggöra för bostäder på ett idag obebyggt område, samt planlägga tidigare icke detaljplanelagd mark som natur.

Läs mer om detaljplanen i dokumenten nedan.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 april 2018
Trafik och stadsplanering