Gårdsby-Tofta 15:3 m. fl.

Vi har gjort en ny detaljplan för fastigheten Gårdsby-Tofta 15:3 m. fl. i Sandbro. Detaljplanen vann laga kraft 2015-11-24.

Sammanfattning

Syftet med planen är att möjliggöra för bostäder på ett idag obebyggt område, samt planlägga tidigare icke detaljplanelagd mark som natur.

Läs mer om detaljplanen i dokumenten nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2020
Trafik och stadsplanering