Handelsmannen 1 m. fl.

Vi har gjort en ny detaljplan för Handelsmannen 1, Västra Mark. Planen vann laga kraft 2014-10-21.

Sammanfattning

Syftet med planen är främst att skapa en större byggrätt inom befintliga fastigheter, möjliggöra livsmedelsförsäljning och etablering av en fristående restaurang samt att möjliggöra en lokalgata som angöring till planerade bostäder inom Arenastaden.

Läs mer om detaljplanen i dokumenten nedan.

Relaterade dokument

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 juli 2019
Trafik och stadsplanering