Idet 1

Vi har arbetat fram en ny detaljplan för fastigheten Idet 1 (Campus) i stadsdelen Teleborg. Byggnadsnämnden antog detaljplanen 2016-10-27 och beslutet vann laga kraft 2016-11-24.

Sammanfattning

Syftet med planen är att skapa förutsättningar för att fler bostäder kan byggas inom området, genom att öka byggrätten.

Detaljplanen finns i rutan nedan.

Relaterade dokument

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2020
Trafik och stadsplanering