Ingelstad 19:29

Vi har gjort en ny detaljplan för fastigheten Ingelstad 19:29 i Ingelstad. Detaljplanen har vunnit laga kraft 2016-07-21.

Sammanfattning

Syftet med planen är att ändra gällande markanvändning för Glasberget från bostadsändamål till natur samt att justera befintlig byggrätt för bostäder för att möjliggöra småhustomter.

Länk till den färdiga planen finns i rutan nedan.

Relaterade dokument

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 juli 2019
Trafik och stadsplanering