Juveleraren 3, Västra Mark

Vi har gjort en ny detaljplan för fastigheten Juveleraren 3 på Västra Mark i Växjö. Detaljplanen vann laga kraft 2014-03-26.

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen för fastigheten Juveleraren 3 på Västra mark i Växjö är att ändra befintlig detaljplan över området för att kunna bygga kontors- och affärshus med en byggnadshöjd på upp till 22 meter. Planen ger också möjlighet att bedriva hantverksverksamhet samt tillfällig övernattning i form av pensionat, hotell eller liknande.

Läs mer om förslaget i dokumenten i rutan nedan.

Relaterade dokument

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 januari 2020
Trafik och stadsplanering