Eldningsförbud i Kronobergs län

Eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län tills vidare. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County.

Stäng meddelande

Kråkan 4 m. fl.

Vi har tagit fram en ny detaljplan för kvarteret Kråkan på Väster i Växjö.

Planen fick laga kraft 2018-06-11.

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättning för fler bostäder med tillhörande service, småskaliga verksamheter m.m. Exempelvis tillåts större byggrätt och bredare användning av marken.

Läs mer om detaljplanen i dokumentrutan nedan.

Relaterade dokument

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 juli 2019
Trafik och stadsplanering