Kråkan 4 m. fl.

Vi har tagit fram en detaljplan för kvarteret Kråkan på Väster i Växjö. Planen vann laga kraft 2018-06-11.

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättning för fler bostäder med tillhörande service, småskaliga verksamheter med mera. Exempelvis tillåts större byggrätt och bredare användning av marken.

Läs mer om detaljplanen i dokumentrutan nedan.

Relaterade dokument

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 juni 2020
Trafik och stadsplanering