Kronoberg 2:13 m.fl., Kalvudden

Vi har gjort en ny detaljplan för Kronoberg 2:13 m.fl. (Kalvudden) på Kronoberg i Växjö.
Detaljplanen vann laga kraft 2013-02-12.

Sammanfattning

Syftet med planläggningen är dels att ansluta området till kommunalt vatten och avlopp, dels att pröva lämplig byggrätt och avstyckningsmöjligheter för befintliga fastigheter. Områdets huvudsakliga karaktär skall inte förändras. 

Läs detaljplanen i rutan nedan.

Relaterade dokument

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 juli 2019
Trafik och stadsplanering