Kronoberg 2:13 m.fl., Kalvudden

Växjö kommun har gjort en detaljplan för Kronoberg 2:13 m.fl. (Kalvudden) på Kronoberg i Växjö. Detaljplanen vann laga kraft 2013-02-12.

Sammanfattning

Syftet med planläggningen är dels att ansluta området till kommunalt vatten och avlopp, dels att pröva lämplig byggrätt och avstyckningsmöjligheter för befintliga fastigheter. Områdets huvudsakliga karaktär ska inte förändras. 

Läs detaljplanen nedan.

Relaterade dokument

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 juni 2020
Trafik och stadsplanering