Kvasten 1, Västra mark

Vi har gjort en ny detaljplan för fastigheten Kvasten 1 i Västra mark. Detaljplanen vann laga kraft 2016-11-08.

Sammanfattning

Syftet med planen är att utreda möjligheten att expandera verksamheten i norr för att kunna tillskapa en lagerbyggnad.

Läs planhandlingen i rutan nedan.

Relaterade dokument

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 juli 2019
Trafik och stadsplanering