Laxen 5, Hov

Vi har gjort en ny detaljplan för fastigheten Laxen 5 på Hov. Planen vann laga kraft 2014-05-20.

Sammanfattning

Planens syfte är att utöka för att möjliggöra utbyggnad för framtida bostadsbehov.
Växjöhem AB som äger fastigheten har ansökt om planändring med avsikt att komplettera med ytterligare bostäder. De nya bostäderna är i dagsläget tänkta att byggas ovanpå eller i anslutning till befintliga byggnader och bli upp till 8 våningar högt. En mindre del av fastigheten får den högre byggrätten på upp till 8 våningar medan övriga delen av fastigheten får en våningshöjd på upp till 3 våningar.

Läs detaljplanen i rutan nedan.

Relaterade dokument

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 juli 2019
Trafik och stadsplanering