Laxen 5, Hov

Vi har gjort en ny detaljplan för fastigheten Laxen 5 på Hov. Planen vann laga kraft 2014-05-20.

Sammanfattning

Planens syfte är att möjliggöra utbyggnad för framtida bostadsbehov. Växjöhem AB som äger fastigheten har ansökt om planändring med avsikt att komplettera med ytterligare bostäder. De nya bostäderna är i dagsläget tänkta att byggas ovanpå eller i anslutning till befintliga byggnader och bli upp till 8 våningar högt. En mindre del av fastigheten får den högre byggrätten på upp till 8 våningar medan övriga delen av fastigheten får en våningshöjd på upp till 3 våningar.

Läs detaljplanen i rutan nedan.

Relaterade dokument

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 juni 2020
Trafik och stadsplanering