Lodjuret 3 m.fl.

Vi har tagit fram en detaljplan för Lodjuret 3 m.fl. på Norremark som vann laga kraft 2020-03-26.

Sammanfattning

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförande av lokaler för handels-, industri och kontorsverksamhet inom fastigheterna Lodjuret 3 och Växjö 7:111 på Norremark i Växjö.

Läs mer om detaljplanen i dokumenten nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 april 2020
Trafik och stadsplanering