Eldningsförbud i Kronobergs län

Eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län tills vidare. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County.

Stäng meddelande

Mjölner 5 och 6 m.fl., Söder

Vi har gjort en ny detaljplan för fastigheterna Mjölner 5 och 6 m.fl. Planen har vunnit laga kraft 2015-11-24.

Sammanfattning

Syftet med planen är att möjliggöra byggande av bostäder i 4-8 våningar med integrering av vissa andra verksamheter såsom handel och kontor.
Det finns möjlighet att genomföra projektet i två etapper, först Mjölner 5 och sedan Mjölner 6. Även Mjölner 7 omfattas av detaljplanen för anpassning till befintliga förhållanden.

Läs detaljplanen i dokumenten i rutan nedan.

Relaterade dokument

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 juli 2019
Trafik och stadsplanering