Norrastugan 2

Vi har gjort en ny detaljplan för fastigheten Norrastugan 2 i stadsdelen Norremark. Detaljplanen vann laga kraft 2018-11-22.

Sammanfattning

Syftet med planen är ändra markanvändningen från idrottsändamål till skoländamål, samt att skapa förutsättningar för skolan att utvecklas.

Läs mer om detaljplanen i dokumentet nedan.

Relaterade dokument

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 januari 2020
Trafik och stadsplanering