Norrby 1:1

Vi har tagit fram en ny detaljplan för fastigheten Norrby 1:1 i Öjaby.

Planen har fått laga kraft 2018-05-15.

Sammanfattning

Syftet med detaljplaneläggningen är att möjliggöra byggnation av olika typer av icke-störande verksamheter och kontor på fastigheten. En samfälld väg, som delar fastigheten i två delar, ses samtidigt över med avsikt att upphävas.

Läs mer om detaljplanen i dokumentrutan nedan.

Relaterade dokument

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 juli 2019
Trafik och stadsplanering