Nyponet 2

Vi har gjort en ny detaljplan för fastigheten Nyponet 2 inom detaljplanen för Växjö 7:8 m.fl. (Dalbostrand), Norremark. Detaljplanen vann laga kraft 2019-06-20.

Sammanfattning

Syftet med planläggningen är att möjliggöra byggnation av ett bostadshus på fastigheten Nyponet 2 inom detaljplanen för Växjö 7:8 m.fl. (Dalbostrand) i stadsdelen Norremark.

Läs mer om detaljplan och gatukostnadsutredning i dokumenten nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 augusti 2020
Trafik och stadsplanering