Öjaby 1:17 m.fl.

Kommunen har gjort en detaljplan för Öjaby 1:17 med flera fastigheter som ligger väster om riksväg 30 och avgränsas i söder av riksväg 25 och i norr av Tunatorp. Detaljplanen vann laga kraft 2020-05-18

Syftet med detaljplanen är att skapa ett grönt attraktivt verksamhetsområde med en utformning som främjar mänskliga möten och möjliggör för en bred variation av verksamheter som har god tillgänglighet och flexibla tomter för framtiden.

Läs mer om detaljplanen i dokumenten nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 juni 2020
Trafik och stadsplanering