Öjaby 9:4, vid Lunnabyvägen

Vi har gjort en ny detaljplan för fastigheten Öjaby 9:4, vid Lunnabyvägen i Öjaby. Detaljplanen har vunnit laga kraft 2016-07-21.

Sammanfattning

Planområdet var tidigare inte planlagt. Syftet med planläggningen är att pröva skoländamål på fastigheten och möjliggöra att en förskola kan byggas.

Länk till den färdiga planen finns nedan.

Relaterade dokument

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2020
Trafik och stadsplanering