Örnen 28 m.fl, Väster

Vi har gjort en ny detaljplan för Örnen 28 m.fl. på Väster i Växjö. Planen vann laga kraft 2015-07-21.

Sammanfattning 

Syftet med en ny detaljplan för fastigheten Örnen 28 m.fl. är att ändra nuvarande markanvändning så att området (f.d. folkpark) och parkeringsplatsen vid Vintervägen kan bebyggas med nya bostadshus, ny allmän park samt nya gång- och cykelvägar som ska säkerställa allmänhetens tillträde till området.

Planförslaget antogs av byggnadsnämnden 2014-12-10. Beslutet överklagades först till länsstyrelsen, därefter till mark- och miljödomstolen och därpå till mark- och miljööverdomstolen. Mark- och miljööverdomstolen beslutade 2015-07-21 att inte ge prövningstillstånd.

Läs mer om detaljplanen i dokumenten nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2020
Trafik och stadsplanering