Pepparroten 1

Vi har gjort en ändring i detaljplanen för Pepparroten 1, Sandsbro. Planen vann laga kraft 2015-03-25.

Sammanfattning

Pepparroten 1 har tidigare använts av Svenska kyrkan för lägerverksamhet i olika former. Syftet med ändringen av detaljplanen är att även kunna använda fastigheten för bostadsbebyggelse. Avsikten är att riva befintlig byggnad och bygga nytt bostadshus.

Läs detaljplanen i rutan nedan.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 september 2017
Trafik och stadsplanering