Eldningsförbud i Växjö kommun

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Rinkaby 1:7 m.fl.

Vi har gjort en ny detaljplan för fastigheten Rinkaby 1:7 m.fl. i Rinkaby. Detaljplanen vann laga kraft 2013-04-17.

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att skapa större byggrätt inom det stugområde som ligger utmed Rinkabysjöns östra sida, för att på så sätt skapa bättre förutsättningar för ett permanent boende i området. Avsikten är också att komma till rätta med de översvämningsproblem som visat sig vid flera tillfällen i början av 2000-talet.

Läs detaljplanen i informationsrutan nedan.

Relaterade dokument

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 april 2018
Trafik och stadsplanering