Romalyckan 1, Teleborg

Vi har gjort en detaljplan för fastigheten Romalyckan 1, Teleborg. Planen vann laga kraft 2013-12-16.

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen för Romalyckan är att pröva större byggrätt så att fler hus kan byggas på delar av nuvarande parkering längs med Furutåvägen.

Läs mer om detaljplanen nedan.

Relaterade dokument

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 juni 2020
Trafik och stadsplanering