Romalyckan 1, Teleborg

Vi har gjort en ny detaljplan för fastigheten Romalyckan 1, Teleborg. Planen vann laga kraft 2013-12-16.

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen för Romalyckan är att pröva större byggrätt så att fler hus kan byggas på delar av nuvarande parkering längs med Furutåvägen.

Läs mer om planförslaget bland dokumenten nedan.

Relaterade dokument

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 juli 2019
Trafik och stadsplanering