Eldningsförbud i Kronobergs län

Eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län tills vidare. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County.

Stäng meddelande

Sjösås 1:44

Vi har gjort en ny detaljplan för fastigheten Sjösås 1:44 i Braås, Växjö. Detaljplanen antogs av bygnadsnämnden 2016-10-27. Beslutet vann laga kraft 2016-11-17.

Sammanfattning

Syftet med planen är att ändra gällande detaljplan med markanvändningen handel, till skola och bostad, för att möjliggöra för en förskola inom området.

Läs detaljplanen genom att öppna dokumentet nedan.

Relaterade dokument

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 juli 2019
Trafik och stadsplanering