Skärpiplärkan 1

Vi har tagit fram en ny detaljplan för fastigheten Skärpiplärkan 1 i Sandsbro.

Detaljplanen har fått laga kraft 2018-11-22.

Sammanfattning

Fastigheten planlades 2014 för att då möjliggöra bostäder och handel. De bullerregler
som då gällde, innebar att det blev svårt att bebygga området när detaljplanen skulle
genomföras, utan omfattande och kostsamma bullerskydd. Syftet med att ändra planen
var att planlägga området för bostäder och centrumändamål i upp till tre våningar. De idag
gällande bullerreglerna innebär att området kan utformas på annat sätt än vad som
tidigare var möjligt.

Läs om detaljplanen i dokumenten nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 juli 2019
Trafik och stadsplanering