Skärvet 6 m.fl., Söder

Vi har gjort en detaljplan för fastigheten Skärvet 6 m.fl. på Söder. Detta område motsvarar etapp 1 i framtaget planprogram för Bäckaslöv. Planen vann laga kraft 2014-09-23.

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att tillvarata centralt belägen mark för stadsbebyggelse, främst för bostäder och kontor. Även mindre, icke störande verksamheter, kan vara möjliga såsom vårdinrättningar och lokaler för offentlig verksamhet. Planen föreslår även en omläggning av Södra Järnvägsgatan norrut.

Planområdet ingår i planprogrammet för Bäckaslöv (godkänt i byggnadsnämnden 2012-02-28). Du hittar detaljplanen och planprogrammet i dokumentrutan nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 juni 2020
Trafik och stadsplanering