Eldningsförbud i Växjö kommun

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Skärvet 6 m.fl., Söder

Vi har gjort en ny detaljplan för fastigheten Skärvet 6 m.fl. på Söder. Detta område motsvarar etapp 1 i framtaget planprogram för Bäckaslöv. Planen vann laga kraft 2014-09-23.

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att tillvarata centralt belägen mark för stadsbebyggelse, främst för bostäder och kontor. Även mindre, icke störande verksamheter, kan vara möjliga såsom vårdinrättningar och lokaler för offentlig verksamhet. Planen föreslår även en omläggning av Södra Järnvägsgatan norrut.

Planområdet ingår i planprogrammet för Bäckaslöv (godkänt i Byggnadsnämnden 2012-02-28). Du hittar detaljplanen och planprogrammet i dokumentrutan nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 september 2017
Trafik och stadsplanering