Skatan 12 (Dalbo C)

Vi har arbetat fram en ny detaljplan för fastigheten Skatan 12 (Dalbo C), Araby.

Planförslaget antogs av byggnadsnämnden 2016-10-27 och vann därefter laga kraft 2016-11-24.

Sammanfattning

Syftet med den nya detaljplanen för Skatan 12 m.fl. (Dalbo Centrum) är att förnya och utveckla detta stadsdelscentrum bl.a. genom att bygga fler bostäder och lokaler för kommersiell verksamhet. En ny torgplats längs med Mörners väg kan skapas med hjälp av bland annat nya hus som får byggas. Befintligt gång-/ och cykelstråk i nord-sydlig riktning, som redan är vältrafikerat och viktigt att utveckla och säkerställa, blir en naturlig del av den nya torgplatsen. Syftet är också att se över Mörners väg och angöringar för bland annat biltrafiken till Dalbo Centrum.

Du hittar detaljplanen digitalt nedan på denna sida.

Relaterade dokument

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2020
Trafik och stadsplanering