Eldningsförbud i Kronobergs län

Eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län tills vidare. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County.

Stäng meddelande

Södra Rottne 1:3, Rottne

Vi har gjort en ny detaljplan för fastigheten Södra Rottne 1:3 med fler i Rottne. Planförslaget vann laga kraft 2014-02-26.

Sammanfattning

Syftet med planen är att tillskapa i första hand villatomter i området norr och söder om Kungsvägen i Rottne.

Detaljplanen är tänkt som en långsiktig planering som ska kunna tillgodose behovet av nya villatomter i Rottne för en god tid framöver. Planen föreslår en etappindelning där man bygger ut området allteftersom det uppstår behov av nya villatomter i framtiden.

Läs mer om detaljplanen bland dokumenten nedan. Där ligger även den fördjupade översiktsplanen över hela Rottne som antogs av kommunfullmäktige 2010.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 juli 2019
Trafik och stadsplanering