Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Strandsnäckan 8, Öster

Vi har gjort en ny detaljplan för fastigheten Strandsnäckan 8, Öster. Planen vann laga kraft 2014-01-17.

Sammanfattning

Syftet med planen är att ge möjlighet till att skapa nya attraktiva bostäder i centralt läge mellan universitetet och Växjö centrum.

Läs mer om förslaget i dokumenten nedan.

Relaterade dokument

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 april 2018
Trafik och stadsplanering