Svea 6 m.fl. (Vision Lineborg)

Vi har tagit fram ett planprogram för bl.a. fastigheten Svea 6 m.fl. vilket innefattar området kring Lineborgsplan. Programmet kallar vi därför Vision Lineborg. Planprogrammet godkändes av Byggnadsnämnden 2013-03-27.

Sammanfattning

Syftet med programmet är att föreslå hur man kan utveckla hela området kring Lineborgsplan, med parkeringshus och ny bebyggelse för bostäder, handel och kontor i ett stadsnära läge. Planprogrammet utgör ett underlag för kommande detaljplanering inom området.

Läs mer om förslaget i dokumenten i rutan till höger. Du hittar äldsta dokument överst i listan och nyaste dokument längst ner.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 september 2018
Trafik och stadsplanering