Svea 6 m.fl. (Vision Lineborg)

Vi har tagit fram ett planprogram för bland annat fastigheten Svea 6 vilket innefattar området kring Lineborgsplan. Programmet kallar vi därför Vision Lineborg. Planprogrammet godkändes av byggnadsnämnden 2013-03-27.

Sammanfattning

Syftet med programmet är att föreslå hur man kan utveckla hela området kring Lineborgsplan, med parkeringshus och ny bebyggelse för bostäder, handel och kontor i ett stadsnära läge. Planprogrammet utgör ett underlag för kommande detaljplanering inom området.

Läs mer om planprogrammet nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 juni 2020
Trafik och stadsplanering