Torparen 1

Vi har gjort en ny detaljplan för fastigheten Torparen 1 i stadsdelen Teleborg i Växjö. Detaljplanen vann laga kraft 2017-03-23.

Sammanfattning

Syftet med planen är att ge större byggrätt för skolan för att kunna möta det växande behovet inom stadsdelen Teleborg samt öka tillåtet våningsantal till två våningar.

Läs mer om detaljplanen i rutan nedan.

Relaterade dokument

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 juli 2019
Trafik och stadsplanering