Eldningsförbud i Kronobergs län

Eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län tills vidare. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County.

Stäng meddelande

Trädan 23, 24 och 27

Vi har gjort en ny detaljplan för fastigheterna Trädan 23, 24 och 27, i stadsdelen Öster. Planen vann laga kraft 2014-03-25.

Sammanfattning

Avsikten med planen är att riva de befintliga byggnaderna på fastigheterna Trädan 23, 24 och 27 och istället möjliggöra nya byggnader innehållande bostäder, verksamhets- och gemensamhetslokaler för framtida boende inom kvarteret.

Läs mer om detaljplanen i dokumenten nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 juli 2019
Trafik och stadsplanering