Väbeln 8 m.fl (f.d. Växjöbagarn)

Vi gör en ny detaljplan för fastigheten Väbeln 8 m.fl. (f.d. Växjöbagarn) på Väster i Växjö.

Planen vann laga kraft 2019-03-15.

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för bostadsbebyggelse. Möjlighet ges även till centrumändamål. Den aktuella fastigheten inrymmer idag industriell verksamhet (ett bageri, Originalbagarn AB). Fastighetsägaren vill riva befintliga byggnader och istället bygga flerbostadshus; ca 100 bostäder kan rymmas i förslaget som tagits fram av sökande/fastighetsägaren.

Läs mer om förslaget i dokumenten nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2020
Trafik och stadsplanering