Vallhagen 2 m.fl.

Vi har tagit fram en ny detaljplan för fastigheterna Vallhagen 2, 3, 4, 5, 6 och 7 samt del av Växjö 12:10 i stadsdelen Teleborg.

Detaljplanen fick laga kraft 2018-03-28.

Sammanfattning

Syftet med detaljplaneläggningen är att möjliggöra för fastighetsinnehavarna inom området att utveckla sina verksamheter, genom att de tillåts förvärva mark av Växjö kommun och får utökad byggrätt och användningsändamål på sina fastigheter.

Länk till den färdiga detaljplanen finns nedan.

Relaterade dokument

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 januari 2020
Trafik och stadsplanering