Välludden 2 m.fl.

Vi har tagit fram en ny detaljplan för fastigheten Välludden 2 med flera i stadsdelen Teleborg. Planen vann laga kraft 2018-12-12.

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av en ny förskola intill befintlig förskoleverksamhet och i ett område med intressanta natur- och kulturvärden. Utöver byggnad tillkommer förskolegård och trafiklösning med in- och utfart.

Läs mer om detaljplanen nedan.

Relaterade dokument

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 juli 2020
Trafik och stadsplanering