Värendsvallen 7

Vi har gjort en ny detaljplan för fastigheten Värendsvallen 7 (Arenastaden), Västra mark. Detaljplanen vann laga kraft 2019-12-13.

Sammanfattning

Syftet med planen är att planlägga gator och park som allmän platsmark och att reglera användning, placering och byggnadshöjd för bebyggelse inom kvartersmark i denna del av Arenastaden.

Läs mer om förslaget i dokumenten nedan.

Relaterade dokument

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 december 2019
Trafik och stadsplanering