Vattentornet 1 m.fl., Hov

Vi har gjort en ny detaljplan för Vattentornet 1 med fler, Hov i Växjö. Planen vann laga kraft 2013-03-15.

Sammanfattning

Detaljplanen medger större byggrätt än vad tidigare detaljplan medgav för fastigheten Vattentornet 1. Detaljplanen omfattar också hela Hovsbergsparken i syftet att utveckla värden som finns i parken och säkerställa parkens framtida funktion och roll i staden.

Läs mer om detaljplanen i dokumenten nedan.

Relaterade dokument

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2020
Trafik och stadsplanering