Växjö 10:35

Vi har gjort en detaljplan för fastigheten Växjö 10:35 i stadsdelen Väster i Växjö. Detaljplanen vann laga kraft 2020-06-16.

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar, det vill säga byggrätt, så att ett nytt stadskvarter med bostäder, parkeringshus, centrumändamål kan byggas inom en del av fastigheten Växjö 10:35. Stora delar av marken används som markparkering.

Läs mer om detaljplanen nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 juli 2020
Trafik och stadsplanering