Växjö 10:54 m.fl, Regementsstaden

Vi har gjort två detaljplaner för fastigheten Växjö 10:54 m.fl. i Regementsstaden. Den första planen vann laga kraft 2015-01-12. Den andra delen vann laga kraft 2015-03-20.

Sammanfattning

Planens syfte är att tillåta en utökad byggrätt för hotell/kontor i 20-22 våningar. Särskilt ska den högre bebyggelsens gestaltning beaktas. Vidare har Sambandsvägens ändrade sträckning prövats över järnvägen, samt de oskyddade trafikanternas passage mellan I11-området och Arenastaden. Inom detaljplanen har även möjligheten att bebygga området närmast järnvägen med kontor/parkeringshus prövat.

Planprövningen påbörjades med en detaljplan. Vid antagandet bröts en del ut ur det ursprungliga förslaget och blev en egen detaljplan.

Läs mer om detaljplanerna nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 juni 2020
Trafik och stadsplanering